Rekrutacja na ósmą edycję Studiów Podyplomowych odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, według poniższego harmonogramu:

HARMONOGRAM REKRUTACJI
KOLEJNOŚĆ DATA
Składanie dokumentów
(osobiście)
  • I termin
  • II termin


  • do 30 września 2022 r.
  • do 14 października 2022 r.
Składanie dokumentów
(drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego)
  • I termin
  • II termin  • do 30 września 2022 r.
  • do 14 października 2022 r.
Wyniki kwalifikacji Wyniki kwalifikacji będą rozsyłane do kandydatów drogą mailową
Terminy wniesienia opłat za studia:
  • opłata pełna za studia lub I rata
  • II rata

Opłaty (dwie raty za każdy semestr) należy wnieść co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (organizator wyznaczy daty w późniejszym terminie)

 

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimum 15 uczestników.

Informacje ogólne i wymagania dla kandydatów.