Rekrutacja na ósmą edycję Studiów Podyplomowych odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, według poniższego harmonogramu:

HARMONOGRAM REKRUTACJI
KOLEJNOŚĆ DATA
Składanie dokumentów
(osobiście)
 • I termin
 • II termin


 • do 30 września 2021 r.
 • do 15 października 2021 r.
Składanie dokumentów
(drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego)
 • I termin
 • II termin • do 30 września 2021 r.
 • do 15 października 2021 r.
Wyniki kwalifikacji Wyniki kwalifikacji będą rozsyłane do kandydatów drogą mailową
Terminy wniesienia opłat za studia:
 • opłata pełna za studia lub I rata
 • II rata

 • Opłaty (dwie raty za każdy semestr) należy wnieść co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (organizator wyznaczy daty w późniejszym terminie)
 

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimum 15 uczestników.

Informacje ogólne i wymagania dla kandydatów.