Drukuj

Wymagane podczas rekrutacji dokumenty:

Składanie dokumentów:
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Systemów Transportowych (L-6)
STUDIA PODYPLOMOWE - MTZ

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

lub złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych (mgr inż. Danuta Schwertner), Katedra Systemów Transportowych (L-6), pok. 231e, Kraków, ul. Warszawska 24, budynek "Houston", sekretariat.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej